sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna lagi